لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

شال بافی در کرمان

شال بافی در کرمان شال بافی در کرمان یکی از مهم ترین هنرهای بافندگی در گذشته بوده است. قبل از فرش بافی مردم کرمان به شال بافی می پرداختند و طرح های قدیم فرش کرمان از طرح های شال این منطقه اقتباس شده بود. رواج و گسترش صنعت شال‌بافی در کرمان و استقبال بسيار از اين کالا، باعث به وجود آمدن قشر عظيمی از اين صنف در جامعه کرمان شده بود؛ تا جايي كه  به روايـتی دو سوم مردم کرمان از طريق صنعت شال امرار معاش مي‌كردند.