لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

پارچه بافی در دوران صفوی

ندگي پرتجمل شاهان صفوي و شاهزادگان، تقاضا براي پارچه هاي گران بها را بيش تر کرد، اين موضوع باعث شد تا بیشترین تحول در هنر بافت پارچه های فاخر بوجود آید. آخرين پادشاه صفوي، سلطان حسين، زندگي پرتجمل را به اندازه اي دوست داشت، که خود را در ميان انواع پارچه هاي زيبا و زربفت مغروق ساخت.